EUCYS 2024

Górnośląsko-
-Zagłębiowska Metropolia

Tu znajdziesz wszystko:  klimat wielkiego miasta, zabytkowe zamki, rozłożyste lasy, góry, a nawet pustynię.

An old castle

Zamek w Będzinie | Fot. Geociekawostki, CC BY-SA 3.0 PL

Odkryj

Wiele miast w jednym regionie

Katowice znajdują się na Górnym Śląsku, w regionie składającym się z wielu miast połączonych nie tylko geograficznie, ale przede wszystkim tożsamościowo i kulturowo, dlatego nie sposób poznawać Katowice w oderwaniu od otaczających je miast. Górny Śląsk stanowi jedność, mieszkańcy Katowic regularnie jeżdżą na interesujące wydarzenia do Bytomia, Gliwic, Sosnowca czy Chorzowa, tym bardziej, że w każdym z przykładów droga nie zajmuje dłużej niż godzinę.

Beskid Śląski: panorama | Fot. Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0

Współpracę między miastami i scalenie regionu ułatwiło formalne powstanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nazwa podkreśla skalę, jaką tworzy 41 połączonych miast i gmin, dla których granice administracyjne są umowne, bo razem tworzą spójną całość jak największe światowe metropolie. Ze względu na dobrą organizację transportu publicznego na terenie GZM można swobodnie przemieszczać się autobusami, tramwajami, trolejbusami i koleją. Dzięki temu komunikacja między miastami jest prosta i podczas pobytu w Katowicach można zwiedzić atrakcje w okolicy. Osoby wolące samodzielny sposób podróżowania mogą skorzystać z rowerów metropolitalnych. Za pomocą darmowej aplikacji, miejskie rowery można wypożyczyć za symboliczną opłatą z charakterystycznych żółto-czarnych stacji umieszczonych w najważniejszych punktach Katowic i sąsiednich miast.

Co można znaleźć w Metropolii? Wszystko. Klimat wielkiego miasta, zabytkowe zamki, rozłożyste lasy, góry, a nawet pustynię. Interesujące dla turystów punkty zaznaczono na interaktywnej mapie: VisitGZM.