EUCYS 2024

Klauzula odpowiedzialności

Sfinansowane ze środków UE.

Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Unia Europejska ani REA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Warto wiedzieć

Komisja Europejska

Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Jej głównymi zadaniami są: proponowanie nowych przepisów i strategii politycznych, nadzorowanie ich wdrażania i zarządzanie budżetem UE. Komisja dba również o prawidłowe stosowanie strategii politycznych i przepisów UE we wszystkich krajach UE, negocjuje umowy międzynarodowe w imieniu Unii i przydziela środki finansowe.

Finansowane przez Unię Europejską

Wspieranie EUCYS przez Komisję Europejską od samego początku daje konkursowi nie tylko bezpieczeństwo finansowe, ale przede wszystkim umożliwia rozwój współpracy naukowej między krajami Unii Europejskiej. EUCYS rozwija działalność badawczą, ale też relacje interpersonalne. Dzięki zwierzchnictwu Komisji Europejskiej w wydarzenie zaangażowane są prestiżowe jednostki naukowe z całego kontynentu. Komisja umożliwia swobodny przepływ idei, projektów i ludzi między najważniejszymi podmiotami badawczymi, jednocześnie otwierając do nich drzwi młodzieży biorącej udział w EUCYS. Dzięki konkursowi młode osoby z europejskich krajów mają dostęp do tak licznych miejsc i autorytetów z różnych dziedzin, że byłoby to niemożliwe poza wydarzeniem.

Konkurs jest finansowany w ramach programu „Horizon Europe” – Programu Ramowego UE ds. Badań i Rozwoju Technologicznego i jest częścią szerszej inicjatywy na rzecz wzmocnienia powiązań między nauką a społeczeństwem, odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji oraz dalszego rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zarządza nim Dyrekcja Generalna Badań i Innowacji Komisji Europejskiej.