EUCYS 2024

EUCYS 2024

Już we wrześniu 2024 roku w Katowicach spotkają się finaliści konkursu EUCYS 2024.

Three people and the Award ceremony text onthe screen

Podczas konkursu EUCYS 2022 | Fot. EUCYS 2022

W skrócie

EUCYS 2024

EUCYS, czyli European Union Contest for Young Scientists, to najważniejszy europejski konkurs dla młodych naukowców organizowany od 1989 roku przez Komisję Europejską.

Międzynarodowy finał 35. edycji konkursu odbędzie się w Katowicach od 9 do 14 września 2024 roku Udział w wydarzeniu będzie bezpłatny. Podczas 6 dni pobytu w Katowicach ponad 150 finalistek i finalistów w wieku od 14 do 20 lat z prawie 40 krajów zaprezentuje blisko 90 projektów z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych, technicznych, ekonomicznych lub społecznych.

Czy wiesz,

Kto może uczestniczyć w konkursie?

Interesujesz się naukami przyrodniczymi, matematycznymi, technicznymi, ekonomicznymi lub społecznymi? Prowadzisz sam/-a lub ze znajomymi interesujący projekt badawczy? Nie ukończyłeś/-aś jeszcze pierwszego semestru studiów? EUCYS jest konkursem dla Ciebie!

Two young girls

Uczestniczki konkursu EUCYS 2023 | Fot. EUCYS 2023

Jeśli jesteś dopiero na etapie marzenia o własnym projekcie naukowym, to nie poddawaj się! EUCYS pokazuje, że przepis na realizację, mogącą przyczynić się do postępu naukowo-technicznego, nie jest tak skomplikowany, jak się wydaje. Po pierwsze, wybierz temat, który bardzo Cię interesuje. Najlepszym motorem napędowym, pojawiającym się kiedy jesteśmy naprawdę ciekawi danej kwestii, są zaangażowanie i pasja. Potem należy poszerzyć wiedzę w danej dziedzinie – porozmawiać ze specjalistami, posłuchać ich rad, ale przede wszystkim realizować kolejne pomysły i nie zrażać się porażkami. Popełnianie błędów jest naturalną częścią pracy naukowej, i jak pokazuje historia wielkich odkryć, często to one prowadziły do najważniejszych wynalazków i teorii. To podstawy, które mogą zaprowadzić do kolejnego etapu, czyli realizacji projektu i zgłoszeniu go do konkursu.

Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 14 do 20 lat, które zdobyły pierwszą nagrodę w krajowym konkursie naukowym i zostały wyznaczone przez odpowiednie krajowe jury. Zgłaszane prace mogą być teoretyczne lub doświadczalne. W każdym kraju za nominację projektów, a tym samym uczestników zgłaszanych do Konkursu UE, odpowiedzialny jest Organizator Krajowy. To pierwszy etap EUCYS.

Ważnym warunkiem udziału jest brak ukończenia pierwszego semestru studiów w czasie finałów. Nad projektami mogą pracować indywidualni uczestnicy lub zespoły składające się z maksymalnie trzech osób. Jeżeli w konkursie bierze udział zespół, wszyscy jego członkowie muszą być reprezentowani na konkursie, aby jury mogło dokonać dokładnej oceny ich wspólnych wysiłków. Każda delegacja uczestników i uczestniczek składająca się z młodych ludzi w wieku poniżej 18. roku życia musi być pod opieką odpowiedzialnej osoby przez cały czas trwania wydarzenia, w tym podczas podróży do i z wyznaczonego miejsca odlotu. Bycie opiekunem/-ką zespołu to odpowiedzialna rola i wymaga obecności na wszystkich etapach konkursu.

Dowiedz się więcej

Cel konkursu

Podstawowym celem EUCYS jest zachęcanie młodych ludzi do interesowania się nauką oraz wsparcie rozwijanych już przez nich naukowych pasji. To wydarzenie pozwala na wyłapywanie talentów na skalę światową, których odkrycie ma realny wpływ na rozwój nauki. W historii konkursu pojawiło się wiele przełomowych prac, mających potencjał pozytywnego zmieniania rzeczywistości, który dzięki popularności wydarzenia został wykorzystany.

EUCYS to także szansa dla młodych uczennic i uczniów na poszerzenie horyzontów badawczych, ale też kulturowych. Udział w kompetycji umożliwia zwiedzenie Europy – finał każdego konkursu odbywa się w innym kraju, co jest dodatkową atrakcją i atutem, umożliwiającym szlifowanie językowych umiejętności. 

Udział w konkursie stwarza młodym badaczkom i badaczom możliwość poznania osób o podobnych zdolnościach i zainteresowaniach. Wydarzenie, choć polega na konkurencji, skłania bardziej do współpracy niż rywalizacji. Organizatorzy zachęcają osoby biorące w nim udział do wzajemnego poznania i wymiany doświadczeń. EUCYS pozwala zawierać wieloletnie przyjaźnie, ale też daje niepowtarzalną okazję do spotkania noblistów i światowej sławy ekspertów . Uczestniczki i uczestnicy podczas różnych etapów wydarzenia spotykają się z wybitnymi postaciami nauki. Poznane autorytety mogą przekazać im mentorskie wsparcie i udzielić porad pomocnych w wyborze dalszej ścieżki edukacji.

EUCYS wspiera promocję nauki i cieszący się dużym zainteresowaniem mediów. Dzięki temu prezentowane podczas konkursu projekty mogą zyskać rozgłos w całej Europie.

EUCYS 2023 participants

Uczestnicy konkursu EUCYS 2023 | Fot. EUCYS 2023

Sprawdź

Konkurs krok po kroku

EUCYS składa się z dwóch etapów: eliminacji krajowych i międzynarodowych finałów. Zgłoszone projekty mogą być realizowane przez osoby indywidualne lub zespoły (maksymalnie trzyosobowe). Każdy kraj może zgłosić maksymalnie 3 projekty, z których weźmie udział maksymalnie 6 uczestników.

A young boy presenting his project

Uczestnik konkursu EUCYS 2023 | Fot. EUCYS 2023

Konkurs dotyczy prac z zakresu nauk przyrodniczych, matematycznych, technicznych, ekonomicznych lub społecznych. Zgłoszona praca powinna zostać wcześniej wyróżniona w ogólnopolskim konkursie lub otrzymać rekomendację pracownika naukowego co najmniej ze stopniem doktora.

Badania mogą być wykonane w warunkach domowych, ale dopuszczalne są też projekty realizowane za pomocą profesjonalnego sprzętu w ośrodkach badawczych, np. podczas staży.

Pierwszy etap polega na przesłaniu zgłoszenia zawierającego dokładny opis problemu badawczego z proponowanym rozwiązaniem, wraz z prezentacją. Wszystkie zgłoszenia spełniające kryteria formalne są kierowane do recenzji specjalistów z danej dziedziny, które stanowią materiał pomocniczy dla jury. 

Jury, złożone z wybitnych naukowców, profesorów wyższych uczelni i instytutów badawczych PAN, a także popularyzatorów nauki, wyłania finalistki i finalistów. Osoby zakwalifikowane do tego etapu prezentują swoje projekty członkom jury i publiczności podczas sesji plakatowej odbywającej się wiosną.

Następnie, krajowi organizatorzy wybierają laureatów do udziału w międzynarodowych finałach. Tu do oceny projektu Komisja powołuje nowe jury złożone z 20-25 międzynarodowych przedstawicielek i przedstawicieli świata nauki. W ciągu sześciu dni uczestnicy finałowych zmagań biorą udział w wydarzeniach oficjalnych i towarzyszących oraz w jurorskich sesjach, czyli spotkaniach z przedstawicielami międzynarodowego jury, które ocenia projekty i sposób ich prezentacji. Po rozmowach z finalistami jury wyłania najlepsze projekty, przyznając nagrody pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz nagrody honorowe.

Kryteria

Kryteria oceny

Uczestniczki konkursu EUCYS 2023 | Fot. EUCYS 2023

Jury krajowe i międzynarodowe w ocenie projektów bierze pod uwagę następujące kryteria:

  • inwencja i oryginalność w wyborze tematu pracy,
  • pomysłowość w identyfikacji problemu badawczego i podejściu do jego rozwiązania,
  • samodzielność prowadzonych badań,
  • poprawność metodologiczna,
  • jasność i rzetelność przeprowadzonego wywodu,
  • umiejętność analizy wyników.

Należy pamiętać, że osoby uczestniczące w konkursie przygotują swój projekt również do ekspozycji, dlatego jury bierze pod uwagę jego odpowiednią prezentację. Na wystawie przedstawiane są podstawowe części pracy, a uczestniczki i uczestnicy mają do dyspozycji stojaki ze ściankami bocznymi o takich samych wymiarach. Prezentacja może obejmować interaktywne modele, wideo i inne materiały demonstracyjne.

Projekt musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i pozwalać na publiczną prezentację. Nie mogą w nim znajdować się elementy stanowiące zagrożenie, np. eksperymenty z udziałem substancji radioaktywnych, niebezpiecznego sprzętu, materiałów toksycznych i rakotwórczych. Jeżeli jury zdecyduje, że któryś z projektów zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt, wycofa go z konkursu. 

Projekty obejmujące eksperymenty na żywych zwierzętach są akceptowane wyłącznie na zwierzętach kręgowych i bezkręgowych innych niż ludzie, jeżeli są to eksperymenty nieinwazyjne.